Plaggen de Groote Peel

Plaggen de Groote Peel

Plaggen de Groote Peel

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben we diverse delen van de Groote Peel geplagd met als doel het verwijderen van aanwezige wortelstokken van Adelaarsvaren zodat verschraling ontstaat en de minerale zandgrond weer aan het oppervlak komt te liggen.

Door de maatregelen kan heidevegetatie zich weer ontwikkelen.  

Vind je dit een leuk project?

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email