Cultuurtechnisch werk

Wij werken dagelijks samen met onze opdrachtgevers om het resultaat en de gewenste
hoeveelheid te behalen.

Werkzaamheden:

• Aanleg en renovaties van groenprojecten

• Groenbeheer

• Maaien gazons en bermen

• Egaliseren en inzaaien gazons

• Onderhoud watergangen en Ecologische verbindingszones

• Aanleg en onderhoud speelplekken

• Rooien bomen en groen

• Baggeren en opnieuw aanleggen van waterlopen en vijvers

• Beschoeiingen en damwanden

• Houtconstructies

• Tuinen