Natuurbeheer

Wij werken dagelijks samen met onze opdrachtgevers om het resultaat en de gewenste
hoeveelheid te behalen. Hieronder ziet u enkele video's die een goed beeld geven van onze werkzaamheden.

Werkzaamheden:

• Maaien en ruimen minder draagkrachtige percelen (Banden en Wetland)

• Rooien en knippen hout struwelen

• Rasters en poorten zetten.

• Wegen schaven en opknappen.

 

Wij werken o.a. voor: