Groeninrichting Stiphout Zuid gemeente Helmond

Groeninrichting Stiphout Zuid gemeente Helmond

Groeninrichting Stiphout Zuid gemeente Helmond

De laatste fase van het project Groeninrichting Stiphout Zuid hebben we uitgevoerd, inzaaien van bermen en velden met diverse kruiden-, bermen- en gazonmengsels.

Voor gemeente Helmond hebben we de afgelopen weken het cultuurtechnisch grondwerk in de nieuwe wijk Stiphout Zuid uit mogen voeren. Werkzaamheden bestonden uit het spitten en uitwisselen van boomvakken, egaliseren, woelen en inzaaien van bermen en velden.

Vind je dit een leuk project?

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email