Wetland maaien Biesbosch

Wetland maaien Biesbosch


Staatsbosbeheer beheert in de Brabantse Biesbosch een aantal gebieden met natuurtype Moeras. Om dit natuurtype in stand te houden hebben wij in december 2019 vegetatie gefaseerd gemaaid en vervolgens het maaisel afgevoerd. Voor deze maaironde kwamen drie voormalige polders in aanmerking: Ruwen Hennip, Vijf ambachten en Noorderplaat.

Alle drie de locaties waren uitsluitend over water bereikbaar. Door de laag draagkrachtige gronden konden maai- en ruimwerkzaamheden uitsluitend met Wetland materieel worden uitgevoerd. Het maaisel is vervolgens per boot naar vaste land getransporteerd waarna het ingezet gaat worden als structuurverbeteraar op een landbouwperceel bij een lokale akkerbouwer. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien + 1 =