CO2 prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen betekent voor Van Boxmeer een balans tussen de belangen vanuit mens, dier, maatschappij en natuur. Dit bereiken wij door continu te investeren in duurzame middelen met het oog op kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en CO2 uitstoot. Door de CO2 prestatieladder houden wij ons bewust bezig met de CO2 uitstoot te verlagen waarbij de focus ligt op de interne bedrijfsvoering, uitvoering van projecten en ketenemissies. De beleidsverklaring is in te zien bij directie. Voor meer informatie omtrent de CO2 prestatieladder verwijzen we u naar de website van SKAO www.skao.nl